Geartsje Douma - Skriuwer

Berichten vanGeartsje Douma - Skriuwer

Tomke yn de Byb!

  Yn de moanne septimber binne it de Lês-mar-foar- wiken. Geartsje Douma komt nei de bibloteek mei har keyboard, in koffer fol muzykynstrumintsjes en fansels mei de Tomke-poppen. Pjutten, beukers mei heiten, memmen, pakes en beppes, binne fan herte wolkom by dizze foarstelling. Wa’t it leuk fynt, mei yn ‘e pyama komme, dan meitsje we der in moai feestje fan!        

Meer…