De tiid fan it jier

Download xls

TitelTaalBondelUtjouwerLeeftydFerskeOpsis- ferske
AppelflappenFryskTomke WinterboekAFUK2-6 jierX-Pdf
Bûten boartsjeFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jierX-Pdf
BûterblommenFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jierX-Pdf
Beam fersiereFryskTomke WinterboekAFUK2-5 jierX-Pdf
BernebuorkerijFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jierX-Pdf
Bibber bibberFryskTomke websideAFUK2-6 jierX-Pdf
BijFryskTomke websideAFUK2-6 jierX-Pdf
BistedeiFryskTomke temaboekje 15AFUK2-6 jier-XPdf-
BistelûdenFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-XPdf-
BledsjesFryskTomke JierboekAFUK2-6 jierX-Pdf
BlomkesFryskTomke KalinderAFUK2-6 jierX-Pdf-
Blomkes foar beppeFryskTomke temaboekje 10AFUK2-6 jierX-Pdf-
Boartsje yn 'e reinFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jierX-Pdf
Brommels!-deiFrysktomke tusken de toarnbeienAFUK2-6 jierX-Pdf-
BrommelsfestijnFryskTomke tusken de toarnbeienAFUK4-8 jierX-Pdf-
Bzzzz bzzzzFryskTomke temaboekje 16AFUK4-8 jierX-Pdf-
Bzzzz bzzzzFryskSpetter spetterAFUK4-8 jierX-Pdf-
Dach SinteklaasFryskTomke WinterboekAFUK2-6 jierX-Pdf
De blokmiesFryskIt grutte foarlêsboekAFUK2-6 jierX-Pdf
De boer helpeFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jierX-Pdf
De earrebarreFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-XPdf-
De einekoerFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jierX-Pdf
De pyk sit brykFryskTomke WinterboekAFUK2-6 jierX-Pdf
De spinFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX-Pdf
De spinFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-XPdf-
De swaaisturtFryskTomke temaboekje 21AFUK2-6 jier--Pdf-
EinepykjesFryskTomke JierboekAFUK2-6 jier-XPdf
FakânsjeFryskTomke JierboekAFUK2-6 jierX-Pdf
Fakânsje (muziek: H. v.d. Meer)FryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jierX-Pdf
Fûgeltsjes fuorjeFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-XPdf-
Feest by Aqua ZooFryskTomke temaboekje 15AFUK2-6 jierX-Pdf-
FiskjeFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-XPdf-
Geitsje melkeFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-XPdf-
GenietsjeFryskTomke temaboekje 23AFUK2-6 jier-XPdf-
GlydzjeFryskTomke KalinderAFUK2-6 jierX-Pdf-
HagelslachFryskTomke JierboekAFUK2-6 jier-XPdf
Hazze hupFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-XPdf-
HeksesnacksFryskIt grutte Foarlêsboek 2AFUK4-8 jierX-Pdf
HjerstFryskTomke webside AFUK2-6 jierX-Pdf
HjerstFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX-Pdf-
Hoei hoeiFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-XPdf-
IiskoFryskTomke JierboekAFUK2-6 jierX-Pdf
In nije jasFryskTomke JierboekAFUK2-6 jierX-Pdf
In tinteFryskTomke temaboekje 12AFUK2-6 jier-XPdf
In tinteFryskTomke KalinderAFUK2-6 jierX-Pdf-
In tinteFryskSpetter spetterAFUK2-6 jierX-Pdf-
It klysternêstFryskIt grutte foarlêsboekAFUK4-8 jierX-Pdf
It pykjeFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-XPdf-
KastanjekoekjesFryskTomke KalinderAFUK2-6 jierX-Pdf-
KastanjekoekjesFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-XPdf-
KikkertsswingFryskIn dei mei TomkeAFUK2-6 jierX-Pdf
KikkertsswingFryskTomke temaboekje 16AFUK2-6 jierX-Pdf
Knabbel KnabbelFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX-Pdf
Knappe fûgeltsjesFryskTomke temaboekje 21AFUK2-6 jier--Pdf-
Knappe kikkertsFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-XPdf-
KribelpoatsjesFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX-Pdf
KuierjeFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jierX-Pdf
Kwak kwakFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jierX-Pdf
Kwêk kwêk kwêkFryskTomke KalinderAFUK2-6 jierX-Pdf-
Lytse fûgeltsjesFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-XPdf-
MaitiidFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX-Pdf-
MaitiidslibbenFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX-Pdf-
Mei fakânsjeFryskTomke temaboekje 10AFUK2-6 jierX-Pdf-
MoskjeFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-XPdf-
Myn kofferFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-XPdf-
Myn túntsjeFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX-Pdf
Nije reinkleanFryskTomke temaboekje 21AFUK2-6 jier--Pdf-
Op de bistebuorkerijFryskSjonge mei TomkeAFUK2-6 jierX-Pdf
Op de bistebuorkerijFryskTomke KalinderAFUK2-6 jierX-Pdf
Op fakânsjeFryskTomke websideAFUK2-6 jierX-Pdf
ParfumFryskTomke temaboekje 23AFUK2-6 jier--Pdf-
Peaske-aaienFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-XPdf-
PicknickeFryskIn dei mei TomkeAFUK2-6 jier-XPdf
Rûpke RapFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-XPdf-
ReedrideFryskTomke JierboekAFUK2-6 jier-XPdf
ReedrideFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-XPdf-
ReedrideFryskSpetter spetterAFUK2-6 jier-XPdf-
ReinFryskTomke KalinderAFUK2-6 jierX-Pdf-
ReinFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-XPdf-
Rein en sinneskynFryskTomke temaboekje 16AFUK4-6 jier-XPdf-
ReinbôgeFryskTomke temaboekje 16AFUK4-6 jier-XPdf-
SeeFryskSpetter spetterAFUK2-6 jier-XPdf-
SeeFryskTomke temaboekje 13AFUK2-6 jier-XPdf-
SeizoenenFryskTomke temaboekje 21AFUK2-6 jier-XPdf-
SimmerFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX-Pdf-
SinnebrilFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-XPdf-
Sleatsje springeFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-XPdf-
SnieFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-XPdf-
SnieklokjesFryskTomke KalinderAFUK2-6 jierX-Pdf-
SniemanFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-XPdf-
SniepopFryskSpetter spetterAFUK2-6 jier-XPdf-
SniepopFryskTomke JierboekAFUK2-6 jier-XPdf
SpinnenFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jierX-Pdf
StikelbarchjeFryskIt grutte Foarlêsboek 2AFUK2-6 jierX-Pdf
StikelbarchjeFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-XPdf-
Tomke en de bijenBildtsTomke en de bijenBildtsaigene2-6 jier----
Tomke en de bijenFryskTomke en de bijenAFUK2-6 jier----
Tomke nei de bistenFryskTomke nei de bistenAFUK2-6 jier----
Tomke nei de boskFryskTomke nei de boskAFUK2-6 jier----
Tomke op fakânsjeFryskTomke op fakânsjeAFUK2-6 jier----
Tomke op it iisFryskTomke op it iisAFUK2-6 jier----
WinterFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX-Pdf-
Yn it swimbadFryskSpetter spetterAFUK2-6 jierX-Pdf-
Yn it swimbadFryskTomke JierboekAFUK2-6 jierX-Pdf
Yn it swimbad FryskTomke KalinderAFUK2-6 jierX-Pdf