De tiid fan it jier

Download xls

TitelTaalBondelUtjouwerLeeftydFerskeOpsis- ferskeFer- haaltsje
AppelflappenFryskTomke WinterboekAFUK2-6 jierX--Pdf
Beam fersiereFryskTomke WinterboekAFUK2-5 jierX--Pdf
BernebuorkerijFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jierX--Pdf
Bibber bibberFryskTomke websideAFUK2-6 jierX--Pdf
BijFryskTomke websideAFUK2-6 jierX--Pdf
BistedeiFryskTomke temaboekje 15AFUK2-6 jier-X-Pdf-
BistelûdenFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X-Pdf-
BledsjesFryskTomke JierboekAFUK2-6 jierX--Pdf
BlomkesFryskTomke KalinderAFUK2-6 jierX--Pdf-
Blomkes foar beppeFryskTomke temaboekje 10AFUK2-6 jierX--Pdf-
Boartsje yn 'e reinFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jierX--Pdf
Bûten boartsjeFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jierX--Pdf
BûterblommenFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jierX--Pdf
Bzzzz bzzzzFryskSpetter spetterAFUK4-8 jierX--Pdf-
Bzzzz bzzzzFryskTomke temaboekje 16AFUK4-8 jierX--Pdf-
Dach SinteklaasFryskTomke WinterboekAFUK2-6 jierX--Pdf
De blokmiesFryskIt grutte foarlêsboekAFUK2-6 jierX--Pdf
De boer helpeFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jierX--Pdf
De earrebarreFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X-Pdf-
De einekoerFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jierX--Pdf
De pyk sit brykFryskTomke WinterboekAFUK2-6 jierX--Pdf
De spinFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX--Pdf
De spinFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X-Pdf-
De swaaisturtFryskTomke temaboekje 21AFUK2-6 jier--XPdf-
EinepykjesFryskTomke JierboekAFUK2-6 jier-X-Pdf
FakânsjeFryskTomke JierboekAFUK2-6 jierX--Pdf
Fakânsje (muziek: H. v.d. Meer)FryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jierX--Pdf
Feest by Aqua ZooFryskTomke temaboekje 15AFUK2-6 jierX--Pdf-
FiskjeFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X-Pdf-
Fûgeltsjes fuorjeFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X-Pdf-
Geitsje melkeFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X-Pdf-
GenietsjeFryskTomke temaboekje 23AFUK2-6 jier-X-Pdf-
GlydzjeFryskTomke KalinderAFUK2-6 jierX--Pdf-
HagelslachFryskTomke JierboekAFUK2-6 jier-X-Pdf
Hazze hupFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X-Pdf-
HeksesnacksFryskIt grutte Foarlêsboek 2AFUK4-8 jierX--Pdf
HjerstFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX--Pdf-
HjerstFryskTomke webside AFUK2-6 jierX--Pdf
Hoei hoeiFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X-Pdf-
IiskoFryskTomke JierboekAFUK2-6 jierX--Pdf
In nije jasFryskTomke JierboekAFUK2-6 jierX--Pdf
In tinteFryskSpetter spetterAFUK2-6 jierX--Pdf-
In tinteFryskTomke KalinderAFUK2-6 jierX--Pdf-
In tinteFryskTomke temaboekje 12AFUK2-6 jier-X-Pdf
It klysternêstFryskIt grutte foarlêsboekAFUK4-8 jierX--Pdf
It pykjeFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X-Pdf-
KastanjekoekjesFryskTomke KalinderAFUK2-6 jierX--Pdf-
KastanjekoekjesFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X-Pdf-
KikkertsswingFryskIn dei mei TomkeAFUK2-6 jierX--Pdf
KikkertsswingFryskTomke temaboekje 16AFUK2-6 jierX--Pdf
Knabbel KnabbelFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX--Pdf
Knappe fûgeltsjesFryskTomke temaboekje 21AFUK2-6 jier--XPdf-
Knappe kikkertsFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X-Pdf-
KribelpoatsjesFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX--Pdf
KuierjeFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jierX--Pdf
Kwak kwakFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jierX--Pdf
Kwêk kwêk kwêkFryskTomke KalinderAFUK2-6 jierX--Pdf-
Lytse fûgeltsjesFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X-Pdf-
MaitiidFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX--Pdf-
MaitiidslibbenFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX--Pdf-
Mei fakânsjeFryskTomke temaboekje 10AFUK2-6 jierX--Pdf-
MoskjeFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X-Pdf-
Myn kofferFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X-Pdf-
Myn túntsjeFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX--Pdf
Nije reinkleanFryskTomke temaboekje 21AFUK2-6 jier--XPdf-
Op de bistebuorkerijFryskSjonge mei TomkeAFUK2-6 jierX--Pdf
Op de bistebuorkerijFryskTomke KalinderAFUK2-6 jierX--Pdf
Op fakânsjeFryskTomke websideAFUK2-6 jierX--Pdf
ParfumFryskTomke temaboekje 23AFUK2-6 jier--XPdf-
Peaske-aaienFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X-Pdf-
PicknickeFryskIn dei mei TomkeAFUK2-6 jier-X-Pdf
ReedrideFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X-Pdf-
ReedrideFryskTomke JierboekAFUK2-6 jier-X-Pdf
ReedrideFryskSpetter spetterAFUK2-6 jier-X-Pdf-
ReinFryskTomke KalinderAFUK2-6 jierX--Pdf-
ReinFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X-Pdf-
Rein en sinneskynFryskTomke temaboekje 16AFUK4-6 jier-X-Pdf-
ReinbôgeFryskTomke temaboekje 16AFUK4-6 jier-X-Pdf-
Rûpke RapFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X-Pdf-
SeeFryskSpetter spetterAFUK2-6 jier-X-Pdf-
SeeFryskTomke temaboekje 13AFUK2-6 jier-X-Pdf-
SeizoenenFryskTomke temaboekje 21AFUK2-6 jier-X-Pdf-
SimmerFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX--Pdf-
SinnebrilFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X-Pdf-
Sleatsje springeFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X-Pdf-
SnieFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X-Pdf-
SnieklokjesFryskTomke KalinderAFUK2-6 jierX--Pdf-
SniemanFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X-Pdf-
SniepopFryskSpetter spetterAFUK2-6 jier-X-Pdf-
SniepopFryskTomke JierboekAFUK2-6 jier-X-Pdf
SpinnenFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jierX--Pdf
StikelbarchjeFryskIt grutte Foarlêsboek 2AFUK2-6 jierX--Pdf
StikelbarchjeFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X-Pdf-
Tomke en de bijenBildtsTomke en de bijenBildtsaigene2-6 jier-----
Tomke en de bijenFryskTomke en de bijenAFUK2-6 jier-----
Tomke nei de bistenFryskTomke nei de bistenAFUK2-6 jier-----
Tomke nei de boskFryskTomke nei de boskAFUK2-6 jier-----
Tomke op fakânsjeFryskTomke op fakânsjeAFUK2-6 jier-----
Tomke op it iisFryskTomke op it iisAFUK2-6 jier-----
WinterFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX--Pdf-
Yn it swimbadFryskSpetter spetterAFUK2-6 jierX--Pdf-
Yn it swimbadFryskTomke JierboekAFUK2-6 jierX--Pdf
Yn it swimbad FryskTomke KalinderAFUK2-6 jierX--Pdf