Sintugen

Download xls

TitelTaalBondelUtjouwerLeeftydFerskeOpsis- ferskeFer- haaltsje
BananetaartFryskTomke temaboekje 25AFUK2-6 jier--XPdf-
Beike, ba!FryskTomke temaboekje 23AFUK2-6 jierX--Pdf-
BliidFryskSpoar 8 (Fryske taalmetoade)AFUK6-8 jierX--Pdf
Brommels!-deiFrysktomke tusken de toarnbeienAFUK2-6 jierX--Pdf-
BrommelsfestijnFryskTomke tusken de toarnbeienAFUK4-8 jierX--Pdf-
GenietsjeFryskTomke temaboekje 23AFUK2-6 jier-X-Pdf-
Griene appelFryskDoch mear mei Tomke-2-6 jierX--Pdf-
HjoedFryskTomke temaboekje 25AFUK2-6 jier-X-Pdf-
Lekker of fiis?FryskTomke temaboekje 23AFUK2-6 jier--XPdf-
Lekker of fiis?FryskIt grutte foarlêsboekAFUK2-6 jier-X-Pdf-
Lekker of fiis?Frysk--2-6 jierX--Pdf-
ParfumFryskTomke temaboekje 23AFUK2-6 jier--XPdf-
RoasFrysk--2-6 jierX--Pdf-
SeeFryskSpetter spetterAFUK2-6 jier-X-Pdf-
SeeFryskTomke temaboekje 13AFUK2-6 jier-X-Pdf-
Wa bin ik? (Ried mar, wa bin ik?)FryskTomke temaboekje 20AFUK2-6 jier-X-Pdf-
Wa bin ik? (Witsto wa't ik bin?)FryskSpetter spetterAFUK2-6 jier-X-Pdf-
Wa bin ik? (Witsto wa't ik bin?)FryskTomke temaboekje 18AFUK2-6 jier-X-Pdf-
Wat fynst lekker?Frysk--4-6 jierX--Pdf-