Printeboeken

Download xls

TitelTaalBondelUtjouwerLeeftydFerskeOpsis- ferskeFer- haaltsje
Feest foar WemkeFryskFeest foar WemkeBornmeer2+-----
In broerke foar WemkeFryskIn broerke foar WemkeBornmeer2+-----
In dei mei TomkeFryskIn dei mei TomkeAFUK/Bibliotheek Fr.2+-----
Oersetting Nijntje naar het museumFryskNijntje nei it museum- oersettingBornmeer------
Tomke en de bijenBildtsTomke en de bijenBildtsaigene2+-----
Tomke en de bijenFryskTomke en de bijenAFUK2+-----
Tomke leart fytsenFryskTomke leart fytsenAFUK2+-----
Tomke nei de bistenFryskTomke nei de bistenAFUK2+-----
Tomke nei de boskFryskTomke nei de boskAFUK2+-----
Tomke nei de dokterFryskTomke nei de dokterAFUK2+-----
Tomke nei de toskedokterFryskTomke nei de toskedokterAFUK2+-----
Tomke op fakânsjeFryskTomke op fakânsjeAFUK2+-----
Tomke op it iisFryskTomke op it iisAFUK2+-----