Biografie

Geartsje Douma werd op 29 februari 1956 geboren in Heeg. Ze groeide op in een gezin waar elke dag gezongen en gemusiceerd werd. Ook was er veel aandacht voor boeken en rijmpjes.

Op zes-jarige leeftijd won Geartsje een prijs op een Friese voordrachtswedstrijd. Daar kreeg ze haar eerste Friese kinderboek: Krommelomke, geschreven door Dieuwke Winsemius. Het is lange tijd haar enige Friese boek geweest. Geartsje las de eerste tien jaar uitsluitend Nederlandstalige boeken; op school werd geen Friese les gegeven.

Toen Geartsje op de opleidingsschool voor Kleuterleidsters zat, kreeg ze Friese les. Ze ontdekte hoe natuurlijk en vertrouwd het voor haar was om Fries te lezen. Als toekomstig kleuterjuf moest ze zich verdiepen in kinderliedjes en ook zelf enkele liedjes maken. Geartsje maakte 30 liedjes. Het ging haar gemakkelijk af en er werd haar geadviseerd om de liedjes te publiceren, maar daar was ze toen nog niet aan toe.

Jaren later, toen ze haar werk als leerkracht weer oppakte, is ze opnieuw begonnen met het maken van liedjes, en toen alleen in de Friese taal.

In samenwerking met Hindrik van de Meer zijn in 2000 haar eerste Friese kinder- liedjes verschenen in de bundel Deuntsjes foar dy.

Sinds 2000 zijn er naast kinderliedjes ook gedichtjes, verhaaltjes, prentenboekjes en Kerstspelen van haar hand verschenen.

Na het maken van honderden Friese kinderliedjes heeft Geartsje zich de laatste jaren ook toegelegd op het maken van Nederlandstalige kinderliedjes.

Jonge schrijfster

Omdat Geartsje op 29 februari geboren is, is ze nog steeds een jonge schrijfster. Daarover schreef ze het volgende gedichtje.

Skrikkeldei

Hast alle jierren rop ik lilk:                              

‘myn jierdei, wol blinder!                                

stiet foar de safolste kear                               

wèr net op de kalinder!’                                  

 

Mar as it wat saksearre is

en ik wer laitsj’ en sjong,

tink ik, wat kin’t my skele,

ìk bliuw langer jong!

 

Mei ien jier gong ik al nei skoalle,

mei fiif jier wie ‘k al juf, echt wier!

As myn freonen tachtich binne,

bin ik noch mar tweintich jier.

 

Dat is dochs wol hiel bysûnder.

Wa docht my dat nei?

Dat kin allinne mar in minske

dy’t berne is op skrikkeldei.

Op aanvraag verzorgt Geartsje ouderavonden en programma’s voor peuters  t/m de onderbouw van de basisschool.